Förverkligandet av Europas största vindkraftsprojekt accelererar. För närvarande pågår arbete, i alla tre faser, i den gigantiska vindkraftsparken i Norrbotten, cirka 20 km väster om Piteå. I slutet av första kvartalet 2021 har vindkraftsparkens sammanlagda kapacitet passerat ytterligare en milstolpe i storskalig produktion av ren, förnybar energi. Med mer än 1GW kapacitet i drift blir Markbygden 1101 en av de största realiserade vindkraftparkerna i världen. Hela område täcker en cirka 450 km² stor markyta.

Projektet, som initierades 2002, har utvecklats av svensk-tyska Svevind AB. Hela projektet är indelat i tre faser och vidare i flera delprojekt.
Wolfgang Kropp, grundare och VD för SVEVIND-gruppen, välkomnar delmålet med 1 GW i MARKBYGDEN 1101.

Citat: ”Jag är stolt över att vi nått denna historiska milstolpe på mer än 1 000 Megawatt (1GW) kapacitet tackvare alla delar som tillsammans bildar vindkraftsprojektet MARKBYGDEN 1101″.

Redan 2002 identifierade Svevind den stora potentialen i Markbygden-området. Ytterligare cirka 1,5 Gigawatt(GW) av MARKBYGDEN 1101’s effekt är nu under uppbyggnad. Jag vill tacka alla inblandade som stöttar vår vision att leverera ett betydande bidrag till Sveriges gröna energiomställning.

Driften och uppbyggnaden av Markbygden 1101 sysselsätter många medarbetare. För närvarande arbetar ett par hundra personer på byggarbetsplatserna, vilket kommer att öka ordentligt under de närmaste månaderna. När den parken är helt igång förväntas Markbygden 1101 producera cirka 8% av Sveriges totala elbehov.

Contact info:
Tomas Riklund, Head of Communications
Svevind AB / Markbygden 1101
tomas@riklund.se
+ 46 706751133
www.svevind.se

Mer om Markbygden 1101:
www.markbygden1101.com