För snart 20 år sedan lanserade Svevind AB iden med Europas och kanske ett av världens största landbaserade vindkraftsprojekt. Projektet som realiseras i snabb takt, heter idag ”Markbygden 1101”och ligger cirka 30 km väster om Piteå i norra Sverige. Vindkraftparken Markbygden 1101 kommer, när den är fullt utbyggd, att leverera grön energi med upp till 12 TWh per år till Sverige och Europa. Det utgör upp till ca 8 % av Sveriges elkonsumtion.

Utökad organisation
För att möta nya affärsmöjligheter fortsätter nu Svevind AB att stärka sin organisation med inte mindre än fem nya medarbetare på nyckelpositioner vid huvudkontoret i Piteå.

  • Samantha Shilling, Administration, kommer närmast ifrån Marine Group
  • Torbjörn Skarin, Redovisningsansvarig, kommer närmast ifrån ASPIA
  • Daniel Larsson, IT & Projektledning, kommer närmast ifrån ATEA
  • Tobias Hannu, Teknisk Chef i vårt samägda nätbolag Markbygden Net, kommer närmast ifrån Bodens Energi
  • Ida Söderström, Projektledning Miljö & Tillstånd, kommer närmast från Fastighetsnabben

Fredrik Bäcklund ny COO, operativ chef sedan 1/1-20 för Svevind kommenterar:

– Fantastiskt roligt och inspirerande att få vara en del av Svevinds organisation och tillsammans med alla skickliga medarbetare kunna bidra till omställningen mot förnybar energi. Fastän vi är mitt i utbyggnaden av Markbygden 1101 ser vi med tillförsikt på framtiden och nya kommande projekt. Nu när vi flyttar huvudkontoret till Piteå och för att kunna fortsätta att växa behöver vi till att börja med stärka upp vår organisation med 5 nya medarbetare.

 

Mer information:
Tomas Riklund, Head of communication
press / media kontakt Svevind AB
+ 46 (0) 70 675 11 33
info@riklund.se
www.svevind.se

 

Eng version.

 

It’s almost 20 years ago that Svevind AB launched the idea of Europes and maybe one of the largest onshore wind projects. The project, that today are realized in a rapid pace, got the name ”Markbygden 1101” and is located 30 km west of Piteå in the North of Sweden. Once fully realized, the Markbygden 1101 wind farm cluster will have a total capacity of up to 12 TWh per year to Sweden and Europe.  This corresponds to approximately 8% of Sweden’s total electricity consumption.

Expanding the organization
To meet any new business opportunities, Svevind AB now continues to strengthen its organization with no fewer than five new employees at key positions at the head office in Piteå.

  • Samantha Shilling, Administration, most recent from the company Marine Group
  • Torbjörn Skarin, Accountant, most recent from the company ASPIA
  • Daniel Larsson, IT & Projectleader, most recent from the company ATEA
  • Tobias Hannu, Technical Manager in our jointly owned network company Markbygden Net, most recent from the company Bodens Energi
  • Ida Söderström, Projectleader environment and permit process, most resent from the company Fastighetsnabben

Fredrik Bäcklund new COO, Operational Manager for Svevind since the 1st of January 2020 says:

– It feels incredible and inspiring to be a part of Svevinds organization and together with all the skilled employees to be able to contribute to the transition towards renewable energy. Even though we are in the middle of the expansion of Markbygden 1101 we confidently look towards the future with new upcoming projects. Moving the head office to Piteå is a part of to be able to grow and also facing new challanges so we need to start with strengthen our organization with five new co-workers.