För att öka kunskapen om bolagets verksamhet samt att bidra med generell information om vindkraft lanserar vi nya svevind.se. Den nya webbplatsen ger besökaren en inblick i alla de projekt som Svevind AB drivit igenom fram till dags dato och då främst det omfattande arbetet med Markbygden 1101, Europas största landbaserade vindkraftpark.