Piteå, 7 november 2017
Svevind är glada att meddela att den 650 MW stora vindkraftparken Markbygden ETT, som består av 179 vindkraftverk,
belägen i norra Sverige har nått slutfinansiering. Projektet har förvärvats av GE Energy Financial Services och
Green Investment Group Limited, del av Macquarie Group. Som nya aktieägare har GE och Green Investment Group
säkrat finansiering på cirka 800 miljoner €.
Byggnationerna av Markbygden ETTs infrastruktur har redan påbörjats, genom förberedelse av cirka 130km vägar,
kranuppställningsytor, markförlagd kabel samt ställverk för det interna nätet.
GE Renewable Energy kommer leverera 179 av dess 3.6 MW-verk med en rotor på 137 meter. Vindkraftparken
förväntas börja driftsättas under andra halvan av 2018 och vara i full drift i slutet av 2019. Vid den tiden förväntas
Markbygden ETT vara den största enskilda landbaserade vindkraftparken i Europa.
Svevind har under de senaste 15 åren utvecklat projektet Markbygden ETT. Sammanlagt kan Svevinds utvecklingsarbete
i Markbygden 1101-området komma att leda till 1 101 vindkraftverk i drift, i vad som skulle vara den största samlade
vindkraftsparken i Europa.

Svevind värdesätter det goda samarbetet över tid med markägare, myndigheter, organisationer, föreningar, lokalinvånare
och individer. Det har varit en förutsättning för projektets utvecklande och förverkligande. Markbygden ETT-projektet
kommer realiseras på fastigheter ägda av Sveaskog Förvaltnings AB, SCA Skogsfastigheter AB och flera privata markägare.
Utöver vindkraften har Svevind etablerat andra relaterade affärsverksamheter i Markbygdenområdet, såväl grusproduktion
för anläggande av vägar i vindkraftparken och vindkraftverksfundament som etablering av lokala betongfabriker.
Den närliggande lokaliseringen av dessa affärsverksamheter minskar antalet transporter och påverkan på miljön.
För närvarande byggs även nätanslutning till Markbygden Net ABs 130kV-nät och till Svenska Kraftnäts 400kV-nät.

Uttalanden från regionen
Anders Lundkvist, Kommunalråd Piteå: “Satsning på vindkraft i Markbygden har redan haft stor betydelse för Piteås
äringsliv och dess utveckling. Den fortsatta utbyggnaden kommer skapa ytterligare möjligheter för det lokala näringslivet.
Men utbyggnaden ökar också tillgången på förnyelsebar energi, på sikt är det minst lika viktigt. Det bidrar både till en
bättre miljö och kommer skapa förutsättningar för ytterligare industrietableringar som värderar tillgången till förnyelsebar
energi högt. Därför är den fortsatta satsningen ett mycket välkommet beslut för Piteå.”

Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbotten: ”Det är glädjande att en av Europas största industrisatsningar kan
genomföras och bli verklighet i Norrbotten. Jag har följt arbetet under flera år och kan konstatera att det är ett väl
grundat och genomfört projekt. Vindkraftssatsningen i Markbygden är viktig för länets utveckling och av stor betydelse
för Sveriges och Europas energiförsörjning som får ett kraftigt ökat tillskott av förnyelsebar energi.”

Stefan Lundmark, Regeringens Vindkraftsamordnare, Region Nord: ”Vi vill från regeringens sida rikta ett stort och
varmt tack till Svevind, GE, GIG och deras samarbetspartners. Projektet Markbygden ETT bidrar på ett avgörande
sätt till att förverkliga regeringens långsiktiga energipolitiska mål. Projektet kommer också att skapa mycket stora
effekter lokalt, i form av nya arbetstillfällen, såväl på kort som på lång sikt.”

Niklas Nordström, Kommunalråd Luleå: ”Det är en viktig milstolpe inte bara för Piteås utveckling utan för hela
regionen och för Sverige ett väldigt viktigt steg mot ett fossilfritt samhälle.”

Lorents Burman, Kommunstyrelsens ordförande Skellefteå: “Vilka veckor för vår gemensamma region.
I Skellefteå har vi firat ett par veckor och nu så får vi anledning att fira och glädjas tillsammans med Piteå.
Vi har alltid känt en stark samhörighet ned vår granne i norr och just nu är det extra roligt. Vi ser målmedvetet arbete
som ger resultat i kommunerna som får stor betydelse för Norrlands tillväxt. Framgångsfaktorn är att jobba åt samma håll.
Som stolta grannar utropar vi ett stort Grattis och ser fram mot ett starkt samarbete”.

Uttalande från Svevind
Wolfgang Kropp, CEO för Svevind, säger: “Efter att ha jobbat med utvecklingen av Markbygdens vindkraftskluster
sedan 2002 är Svevind väldigt glada att se detta samarbete med GE Renewables, GE Energy Financial Services
och the Green Investment Group komma till stånd. Vi gläds att se resultaten av det hårda arbete vi lagt ner, vilket
visas genom den uppmärksamhet Markbygden ETT-projektet har fått från dessa institutioner i världsklass. Vi ser
fram emot att se så väl detta projekt som kommande projekt runt Markbygden bli förverkligade och bidra till den
välbehövda kampen mot klimatförändringar.”
Han tillägger: ”Vi är stolta att finansiärerna valt vårt dotterbolag Svevind Solutions att tillhandahålla driftövervaknings-
och förvaltningstjänster för Markbygden ETT. Vi är också väldigt tacksamma för våra lokala samarbeten i norra Sverige,
som har bidragit avsevärt till detta symboliskt viktiga projekts framgång. Realiseringen av Markbygden ETT kommer
ge oss medvind inför den pågående slutliga utvecklingen och förverkligandet av de kommande projekteten i det
anslutande området till Markbygden ETT”.

I denna transaktion har Svevind rådgivits av:
Advokatfirman Lindahl, juridisk rådgivare och rådgivare i transaktionen, http://www.lindahl.se.
Fieldstone http://www.fpcg.com, och 4initia http://www.4initia.de/, ekonomiska rådgivare och rådgivare i transaktionen.