I början av augusti nådde vi vår andra TWh!

Vi firade vår första TWh* i början av oktober 2014, det var en stor milstolpe för oss! Nu har vi lagt till vår andra TWh på mindre än två år, helt enligt tidsplan, med en genomsnittlig takt av cirka 1 508 296 kWh per dag.

*1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh