Bygdemedel är ett bidrag som vindkraftsbolag i Svevindgruppen betalar ut och som ska fungera som ett stöd för utveckling av bygderna närmast vindkraftparker. Utbetalningarna sker till bildade föreningar som får ett årligt belopp vilket är baserat på föregående års produktion. Därefter kan den som har en idé vända sig till den lokala föreningen med en ansökan om ett bidrag som ska utveckla eller förbättra något som berör bygden.

2011 bildades fyra stycken ekonomiska föreningar i Markbygden: Kost Vind Ek. förening, Markbygden 2008 Ek. förening, Lillpite Älvdals Ek. förening och Rokådalens Ek. förening.

Föreningarna har tidigare år fått in ansökningar och kunnat realisera projekt. Vad har hänt sedan sist?

Vi kan konstatera att det hänt mycket! Ett flertal projekt har kunnat realiseras, man har kunnat satsa pengar på främjande av turism, såsom inköp av hyrbåt, kanoter och cyklar. Fiskevårdsåtgärder har gjorts som tex inköp av sättfisk. Skoterklubben i Långträsk har kunnat köpa in en miljövänlig skoter och PRO Långträsk har sökt och fått beviljat pengar för att bygga ett utedass i parken i Långträsk. Man har bytt ett par stycken fönster på en av byagårdarna, man har uppfört en kombinerad vedbod och toalett vid Roknäs Jaktvårdsområdes jaktstuga. En speakerhytt har uppförts IVAB Arena där man även renoverat läktaren.

2012 bilades fyra stycken ekonomiska föreningar på Gabrielsberget: Aspeå Vind Ek. förening, Nylands vindkraft Ek. förening, Ava Bygdemedel Ek. förening och Lögdeutveckling Ek. förening.

Föreningarna har tidigare år fått in ansökningar och kunnat realisera projekt. Vad har hänt sedan sist?

Även här har det hänt mycket! Älgslakteriet har nu fått ett nytt tak, hängrännor och stuprör ska monteras nu i vår. Man har renoverat golvet och monterat nya dörrar i en av hembygdsgårdarna. En hel del vägunderhåll har gjorts såsom dikning/släntning av byaväg, grusning av Hallbergsvägen, grusning av Aspeåvägen. Man har köpt in och grävt ned vägtrummor. Skoterleder har förbättrats och ett elljusspår har rustats upp. Sportklubben har kunnat köpa in skridskostöd, belysning och högtalare och därmed kunnat ha skridskodisco som en familjeaktivitet på isbanan. En hjärtstartare har köpts till bygdegården i Ava där man även hållit utbildning för intresserade. Ett annat projekt, som även synts som en artikel i tidningen Västerbottenskuriren, var muddringen av inloppet till Avafjärden. Där har en del av bygdemedlet använts i projektet, tillsammans med medel från fritidsboende och bofasta. Avafjärden var på väg att förvandlas till en insjö men nu har man möjliggjort en god vattengenomströmning många år framåt. Nylands förening har beviljat bidrag för bygge av en grillkåta samt vägbygge för Saluåns fiskevårdsförening, vägen som går till en fjällsjö – Tällvattnet – möjliggör att fler kan ta sig dit för att fiska och grilla.

De flesta föreningar har nu i vår tagit in ansökningar för 2016 och vi ser framemot att återkoppla i början av nästa år och se vad mer som kunnat realiseras i byarna. Vi på Svevind är glada för det engagemang som finns för byarnas utveckling och är stolta över att få vara en liten del i det.