Igår, tisdagen den 20 maj, fattade Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation (MPD) beslut om Markbygden Vind AB:s ansökan om att bygga och driva vindkraftverk i Markbygden i Piteå. Ansökan, som avser etapp två av totalt tre planerade etapper, omfattar 440 vindkraftverk.

Det här är den hittills största vindkraftspark som det ansökts om tillstånd för i Sverige. MPD beslutade att ge tillstånd till att anlägga och driva upp till 440 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 200 m för respektive verk. Fullt utbyggd bedöms etapp två kunna producera ca 4 TWh el/år. Detta kan jämföras med elproduktionen från vattenkraften i Norrbotten som genererar ca 14 TWh el/år.

Tillståndet i sin helhet finns att läsa via den här: http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/nyheter/2014/Pages/tillstand-beviljat-for-440-vindkraftverk-i-markbygden.aspx?keyword=pressmeddelande